Jäsenkirje 8.11.2018

Jäsenkirje 8.11.2018

Moi!
 
Jo pitkälle ehtinyt syksy on ollut Aseistakieltäytyjäliitolle vilkas. Vielä on kuitenkin ohjelmaa jäljellä myös tälle vuodelle, jatkosta puhumattakaan. Siitä lisää seuraavassa:

Kutsuntakampanja 2018

Tämän syksyn kutsuntakampanjaan ehtii vielä mukaan monilla paikkakunnilla. Useissa isoissakin kaupungeissa kutsunnat ovat vielä kesken tai kokonaan edessäpäin.

Kampanjaa toteutetaan jakamalla siviilipalveluksesta, totaalikieltäytymisestä ja palveluksesta vapauttamisesta kertovia ja asevelvollisuutta kritisoivia lentolehtisiä kutsuntapaikkojen edessä. Se järjestetään kaikilla paikkakunnilla, joilta löytyy kiinnostuneita vapaaehtoisia sitä toteuttamaan. Mikäli et pääse kutsuntapaikan eteen, voit osallistua kutsuntakampanjaan myös levittämällä lennäkkejä tai julisteita kouluissa, nuorisotiloissa ja muissa paikoissa, joissa kutsuntaikään tulevia nuoria liikkuu. Kampanjaan voi osallistua myös levittämällä tietoa sosiaalisissa medioissa. Viime vuosina se on toteutunut useissa kymmenissä kunnissa.
 
Tänä syksynä kampanjaan ehtii mukaan vielä mm. seuraavilla paikkakunnilla:

Helsinki 30.10.-22.11., Joensuu 20.-29.11., Järvenpää 27.-30.11., Kouvola 13.-21.11., Lahti 19.-23.11., Mikkeli 30.10.-7.11., Oulu 5.-30.11., Pietarsaari 20.-21.11., Raisio 3.-4.12., Tampere 9.-16.11., Turku 27.11.-13.12. ja Vaasa 13.-16.11.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä AKL:n toimistoon! Lähetämme sinulle tarvitsemasi määrän materiaalia.

Uusi kampanja asevelvollisuuden lopettamiseksi

Keskustelu asevelvollisuusjärjestelmän tulevaisuudesta on jatkunut vilkkaana – ja tulee todennäköisesti jatkumaan koko järjestelmän jäljellä olevan elinajan verran.

Viime aikoina uudistamisvaatimusten yleisin lähtökohta on ollut asevelvollisuuden epätasa-arvoisuus. Täysin sukupuolittuneesti toteuttava järjestelmä sopii erittäin huonosti nykyaikaan. Toisaalta asevelvollisuuden muuttaminen kaikkia yhdenvertaisesti kohtelevaksi ei sekään ole helppoa.  Armeijassa palvelevien naisten määrän voimakas kasvattaminen olisi järjetöntä, koska miehiäkin koskevana asevelvollisuus tuottaa paljon enemmän sotilaita kuin sodan aikana on tarkoitus aseistaa. Nykyisen vapausrangaistuksilla sanktioidun siviilipalveluksen laajentaminen koskemaan myös suurta osaa naisista törmäisi ihmisoikeussopimusten pakkotyön kieltoon. Tänä vuonna paljon esillä olleen ”kokonaisturvallisuuteen” keskittyvän kansalaispalvelusjärjestelmän suuri ongelma olisi taas se, ettei sille oikeastaan ole kyetty osoittamaan tarvetta. Lisäksi sekin loisi helposti perusoikeusongelmia ainakin pakkotyön kiellon ja aseistakieltäytymisoikeuden toteutumisen kannalta.

Nykymallin ongelmiin olisi kuitenkin olemassa yksinkertainen ratkaisu. Vuoden 2019 alussa on käynnistymässä uusi kampanja, jonka tavoitteena on kaikkia yhdenvertaisesti kohteleva järjestelmä, jossa totaalikieltäytyjien rankaisemisesta on luovuttu. Käytännössä se olisi siis vapaaehtoisuuteen perustuva malli mm. Norjan ja Ruotsin ”asevelvollisuusjärjestelmien” tapaan. Asestakieltäytyjäliitto tukee näitä tavoitteita. Lisätietoja kampanjan käynnistymisestä lienee luvassa lähiaikoina.

Syysliittokokous

Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään lauantaina 24.11. klo 14.00 Rauhanasemalla Helsingin Itä-Pasilassa. Esitylistalla sääntömääräiset asiat (toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, tilintarkastajien valinta, hallituksen vaali erovuoroisten osalta) sekä keskustelua ajankohtaisista asioista. Tervetuloa!

Jehovan todistajat takaisin tuomiolle?

Helsingin hovioikeus katsoi tämän vuoden helmikuussa antamassaan ratkaisussa, että totaalikieltäytyjien tuomitseminen rikkoo yhdenvertaisuutta, kuten Jehovan todistajat on vapautettu palveluksesta. Tämän jälkeen totaalikieltäytyjien tuomitseminen on ollut keskeytyksissä: oikeusjuttuja on lykätty ja joillekin on annettu vapauttavia tuomioita.

Hovioikeuden ratkaisu oli käänteentekevä, mutta se tuli vallitsevat poliittiset olot huomioon ottaen mahdollisimman huonoon aikaan. Suomen hallitus ryhtyikin pikaisiin vastatoimiin ja eduskunnan käsittelyyn tuotiin syksyn alussa pikavauhdilla valmisteltu lakiesitys, jossa ongelma ”ratkaistaisiin” kumoamalla vapautuslaki ja palauttamalla Jehovan todistajat asevelvollisuuden piiriin.

Ihmisoikeusongelman ratkaiseminen ihmisoikeuksia heikentämällä ei ole toimiva ratkaisu. Lisäksi se on täysin vastoin YK:n ihmisoikeuskomitean useaan otteeseen esittämää vaatimusta, jonka mukaan Suomen tulisi laajentaa vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia. Ihmisoikeuskomitealla on Suomessa laintasoisena voimassa olevan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkintavalta.

Lakiesitys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä ja vaikka Aseistakieltäytyjäliitto on tehnyt paljon työtä valistaakseen valiokunnissa istuvia kansanedustajia lakiesityksen mukanaan tuoman ratkaisun kestämättömyydestä, hallituksen esitys todennäköisesti hyväksytään. Työ jatkuu kuitenkin sen puolesta, että tämä ratkaisu jää lyhytaikaiseksi ja vuosi 2018 merkitsee alkua sille, että totaalikieltäytyjien rankaisemisesta luovutaan vihdoin myös Suomessa.

Sivarilakiin pieniä muutoksia

Viime talven ja kevään aikana toimi myös siviilipalveluslain muuttamista käsitellyt työryhmä. Ryhmä perustettiin puolustusministeri Jussi Niinistön aloitteesta ja toteutuessaan Niinistön ehdotukset olisivat merkinneet siviilipalveluksen merkittävää huonontumista: niihin kuului mm. siviilipalveluksen työpalvelun keskittäminen ”kokonaisturvallisuutta” tukeviin tehtäviin.

Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan edistyneet ja lopulta hallitus on esittämässä siviilipalveluslakiin vain pieniä muutoksia, joiden joukossa on myös pari AKL:n ehdotuksiin perustunutta pientä edistysaskelta. Valtion kustannusosuutta sivarien palvelusaikaisista majoituskustannuksista kasvatetaan (mikä johtanee palveluspaikkojen määrän lisääntymiseen) ja jatkossa kaikki täydennyspalvelukseen hakeneet on vapautettu armeijan palveluksesta automaattisesti kaikissa tilanteissa (eivät vain täydennyspalveluksen suorittamisen aloittaneet, kuten tähän asti). Lakiesitys lienee menossa eduskuntaan vielä syksyn aikana.

On kuitenkin mahdollista, että ehdotukset siviilipalveluksen sisällön muuttamisesta ja kytkemisestä tietyissä piireissä muodikkaan ”kokonaisturvallisuuden” käsitteen piiriin nousevat uudelleen esiin tulevaisuudessa. AKL toteaa, että siviilipalveluksessa on rangaistuksenomaisen palvelusajan ja ehdottomiin vapausrangaistuksiin perustuvan rangaistusjärjestelmän kaltaisia suuria ongelmia. Palveluksen nykyinen toteuttamistapa, joka tarjoaa paljon erilaisia palveluspaikkoja ja laajan kirjon erilaisia tehtäviä niistä kiinnostuneille siviilipalvelusvelvollisille, ei kuitenkaan pääsääntöisesti kuulu näihin ongelmiin. AKL näkee, että pakollinen siviilipalvelus tulee lakkauttaa asevelvollisuuden myötä. Niin kauan kuin se yhä on olemassa, liitto jatkaa toimintaansa sen puolesta että se on mahdollisimman hyvä ja yhdenvertainen vaihtoehto sen suorittaville ihmisille.

Tule mukaan toimintaan!

AKL toimii suurelta osin vapaaehtoisvoimin. Tarvitsemmekin jatkuvasti tekijöitä erilaisiin tehtäviin. Tarvitsemme apua esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, lehtijuttujen kirjoittamiseen ja kuvittamiseen tai vaikkapa lennäkkien ja julisteiden levittämiseen. Älä epäröi ottaa yhteyttä toimistoomme, jos olet kiinnostunut auttamaan jossain näistä tai muista tehtävistä! Vaikka suurin osa toiminnasta tapahtuu Helsingissä, ota rohkeasti yhteyttä jos olet kiinnostunut toteuttamaan toimintaa omalla paikkakunnallasi. Toimistolta saa neuvoja ja materiaalia.

AKL:n toimisto palvelee

Aseistakieltäytyjäliiton toimisto tarjoaa neuvontaa kaikissa aseistakieltäytymiseen liittyvissä ongelmatapauksissa. Ota yhteyttä joko sähköpostitse toimisto[at]akl-web.fi tai puhelimitse 040-836 2786.

Muista jäsenmaksu!

Jäsenmaksun maksamalla tuet liiton toimintaa ja turvaat antimilitaristisen työn jatkumista! Kirjekuoren osoitelappuun on tulostettu päivämäärä, jolloin olet jäsenrekisterimme mukaan viimeksi maksanut jäsenmaksun (päivitetty 2.11.2018 saakka). Kun tuosta päivämäärästä on kulunut vuoden verran, ilahtuisimme uudesta suorituksesta. Mikäli päivämäärä on mielestäsi väärin, ota yhteyttä niin tarkastetaan asia.

Jäsenmaksut ovat seuraavat:
- Perusjäsenmaksu 10 euroa
- Alennettu jäsenmaksu 5 euroa (palveluksessa olevat sivarit, totaalit joiden oikeusprosessi on kesken, kaikki maksuvuonna 22 vuotta tai vähemmän täyttävät)
- Tukijäsenmaksu vähintään 20 euroa.
Jäsenmaksutili: DanskeBank IBAN: FI87 8000 1700 7505 41, BIC/SWIFT: DABAFIHH

Jäsenmaksuun sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Antimilitaristi-lehti. Lisäksi jäsenet pääsevät järjestämillemme matkoille alennettuun jäsenhintaan ja saavat tuotteistamme jäsenalennusta.

Auta talousongelmissa painivaa turkkilaista sisarjärjestöä

Turkin aseistakieltäytyjäjärjestön VR-DER:n toiminnan jatkuvuus on vaakalaudalla. Turkin hallituksen siviiliyhteiskuntaan kohdistaman painostuksen seurauksena järjestö ei ole saanut toiminnalleen lainkaan avustuksia vuoden 2016 jälkeen. Maata koettelevan talouskriisin seurauksena useat VR-DER:n jäsenet eivät ole kyenneet maksamaan vuosimaksujaan. Jäsenistöstä moni on menettänyt työnsä aseistakieltäytyjien palkkaamisen kriminalisoivan lain takia.

VR-DER tarvitsee kipeästi kansainvälisen aseistakieltäytyjäyhteisön tukea tekemänsä lakiavun ja tiedottamistyön sekä toimistonsa ylläpitokulujen turvaamiseksi. Voit tukea turkkilaisjärjestöä korvamerkitsemällä jäsenmaksun yhteydessä valitsemasi lisäsumman VR-DER:lle tai erillisellä lahjoituksella. AKL tilittää lahjoitukset eteenpäin marraskuun aikana.

Tukituotteet

AKL myy toimintansa tukemiseksi mm. koti- ja ulkomaista rauhankirjallisuutta, T-paitoja,  kangaskasseja ja rintanappeja. Valikoiman löydät verkkosivuiltamme tai infopöydältämme eri tapahtumissa:  http://akl-web.fi/yhdistys/myyntituotteet

Seuraa toimintaamme...

Yllä kerrotun lisäksi Aseistakieltäytyjäliiton toiminta jatkuu vilkkaana myös monilla muilla aloilla. Uudelleen syntyneitä kontakteja venäläisiin rauhanaktivisteihin kehitetään ja elokuussa 2019 järjestetään Suomessa kolmas Baltic Glory -tapaaminen. Ruokaa ei aseita -kampanja jatkuu ja ensi kesänä järjestetään jo 17. kansainvälinen REA-leiri. Siviilien puolustus -opintopiiri kokoontuu edelleen kuukausittain. Rauhanaseman keikkatoiminnan käynnistymisestä tulee kevättalvella kuluneeksi neljännesvuosisata ja sen kunniaksi suunnitteilla on juhlakonsertti. Ja jo ennen sitä pidetään keikka joulun alla (15.12.).  Vielä tämän vuoden puolella on luvassa lisäksi myös mm. nuorison militarisoimisen vastainen toimintaviikko (20-26.11.), kansainvälinen rauhanvankipäivä (1.12.), venäläistä aseistakieltäytyjäaktivismia esittelevä tapahtuma (2.12.) sekä Rauhanaseman joulumyyjäiset (16.12.).

… sosiaalisessa mediassa!

Nopein ja vaivattomin tapa seurata näitä tapahtumia ja muuta toimintaamme ovat liiton sosiaaliset mediat. Löydät AKL:n Facebookista facebook.com/aseistakieltaytyjaliitto, Twitteristä twitter.com/Akl_Wri, Instagramista instagram.com/aseistakieltaytyjaliitto sekä Youtubesta Aseistakieltäytyjäliitto AKL.

Ajantasaista tietoa tulevista tapahtumista löytyy tietysti myös liiton www-sivustolta akl-web.fi.


Elsa Tauria
puheenjohtaja

Kaj Raninen
järjestösihteeri