Tutkimustulos kertoo asevelvollisuuden kriisiytymisestä

lehdistötiedote 29.11.2018 klo 9.45

Tänään julkaistu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mielipidekysely kertoo asevelvollisuusjärjestelmän etenevästä kriisiytymisestä, toteaa Aseistakieltäytyjäliitto. "Suomen puolustusjärjestelmää"  koskevan kysymyksen mukaan nuorimmissa ikäryhmissä (alle 25-vuotiaat ja 25-34 -vuotiaat) nykyjärjestelmän säilyttämistä kannattaa enää 45% ihmisistä. Vapaaehtoisuuteen perustuvien mallien kannatus (naisten ja miesten vapaaehtoinen asepalvelus tai ammattiarmeija) oli molemmissa ryhmissä 36%. Kaikkein halukkaimpia muutokseen ovat siis ne ikäryhmät, joita asevelvollisuus eniten koskettaa.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että nykyjärjestelmän ainoa todellinen vaihtoehto on tosiasiassa vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä. Sekä naisia että miehiä koskeva yleinen sanktioitu palvelusvelvollisuus ei ole realistinen mahdollisuus. Nykymuotoisen asevelvollisuuden laajentaminen koskemaan naisia on mahdoton ajatus, koska miehiäkin koskevana järjestelmä tuottaa armeijan sodanaikaiseen vahvuuteen verrattuna liikaa sotilaita. Esillä olleet kansalaispalvelusmallit taas aiheuttaisivat merkittäviä lisäkustannuksia, niihin sisältyisi ihmisoikeusongelmia eikä niiden tarpeellisuutta ole kyetty osoittamaan.

Mielipidekyselyn tulokset viittaavat yleisestikin siihen, että ihmisten usko aseisiin perustuvaan turvallisuusajatteluun on laskussa. Esim. kyselyn perinnekysymykseen, "olisiko suomalaisten puolustauduttava asellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta", vastasi myönteisesti vain 66%. Luku on alin sitten vuoden 1988. Myös armeijan määrärahojen lisäämistä kannattavien osuus (40%) on gallupissa alimmillaan Ukrainan kriisin käynnistymisen jälkeen. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että sotaan valmistautumisen sijasta Suomen tulisi suunnata resurssejaan rauhan rakentamiseen ja kriisien ennaltaehkäisyyn.

Lisätietoja:

Aseistakieltäytyjäliitto ry, 040 836 2786