Kouvolan käräjäoikeus tuomitsi totaalikieltäytyjän vankeuteen

Lehdistötiedote 9.11.2007 klo 15.30

26-vuotias helsinkiläinen lavastaja Juhana Hirvonen sai tänään perjantaina 196 vrk:n ehdottoman vankeusrangaistuksen Kouvolan käräjäoikeudessa. Hirvosta syytettiin asevelvollisuudesta kieltäytymisestä. Hän oli kieltäytynyt asevelvollisuuspalvelusta Vekaranjärven varuskunnassa 9.7.2007.

Hirvonen katsoo, että hänen vastuunsa ja velvollisuutensa suomalaisena eivät ole valtiovaltaa, vaan muita ihmisiä kohtaan. Hän toteaa, ettei aseellinen voimankäyttö palvele yhteisöä eikä väkivaltakoneiston tarvitse olla osa toimivaa yhteiskuntaa.

Siviilipalvelusta hän ei näe oikeana vaihtoehtona aseelliselle palvelukselle, koska myös sen taustalla on ajatus, jonka mukaan ihmisten velvollisuus on palvella yhteiskunnan rakenteita, ei niinkään kanssaihmisiä. Pituutensa takia siviilipalvelusta voidaan pitää myös rangaistuksena armeijapalveluksesta kieltäytymisestä, eikä se tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan vapauta sota-ajan aseellisesta palveluksesta hän toteaa.

Oikeudessa Hirvonen viittasi Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sisältämään omantunnon- ja ajatuksenvapauteen sekä syrjinnän kieltoon. Totaalikieltäytyjien tuomitseminen vankeuteen voidaan katsoa syrjinnäksi, kun osa ihmisistä on sukupuolensa, asuinpaikkansa (ahvenanmaalaiset) tai vakaumuksensa (Jehovan todistajat) vapautettu palvelusvelvollisuudesta. YK:n ihmisoikeuskomitea on marraskuussa 2004 nimenomaisesti kehoittanut Suomea laajentamaan Jehovan todistajien erityiskohtelua koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen syrjinnänkielto- ja omantunnonvapausartiklojen perusteella. Kouvolan käräjäoikeus ilmoittaa kuitenkin tuomioperusteissaan, ettei ymmärrä mitä syrjinnällä tässä yhteydessä tarkoitetaan.

2000-luvulla vankeuteen on tuomittu vuosittain 50-80 aseistakieltäytyjää. 1.11.2007 vangittuna oli 15. Hallituksen viime viikolla julkistama esitys uudeksi siviilipalveluslaiksi ei paranna totaalikieltäytyjien asemaa, vaan yleiseen rangaitusasteikkoon nähden kohtuuttomat ja Suomen ihmisoikeussitoumusten kannalta kyseenalaiset pitkät vankeusrangaistukset jatkuisivat sen perusteella myös tulevaisuudessa.