Totaalikieltäytyjälle 195 päivää vankeutta Oulussa

Lehdistötiedote 7.11.2007 klo 15.30

20-vuotias oululainen totaalikieltäytyjä Sebastian Salminen sai tänään 195 vrk:n ehdottoman vankeusrangaistuksen Oulun käräjäoikeudessa. Salmista syytettiin asevelvollisuudesta kieltäytymisestä. Hänet oli määrätty palvelemaan jääkäriprikaatissa Sodankylässä, missä hän myöskin kieltäytyi. Hän toteaa kieltäytymisensä olleen pasifistiseen vakaumukseen perustuva henkilökohtainen kannanotto.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää totaalikieltäytyjien kaavamaisesti määräytyviä vankeusrangaistuksia yleinen rangaistustaso huomioonottaen kohtuuttomina. Palveluksensa alussa tai ennen sen alkua kieltäytyvät tuomitaan yli puoden vuoden ehdottomiin vapausrangaistuksiin, jotka he joutuvat suorittamaan kokonaan.

Ihmisoikeusnäkökulmasta vankeusrangaistukset ovat ylipäätäänkin hyvin kyseenalaisia. YK:n ihmisoikeuskomitea vaati marraskuussa 2004 Suomea laajentamaan palveluksesta rauhan aikana vapautettujen Jehovan todistajien erityiskohtelua koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä ja myös Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on kehottanut Suomea etsimään totaalikieltäytyjien kohtelussa vaihtoehtoja ehdottomien vankeusrangaistusten sijaan.

Hallituksen lokakuussa esittämässä uudessa siviilipalveluslaissa tämä kritiikki on kuitenkin jätetty huomiotta. Lakiesityksen mukaan ehdoton vankeusrangaistus on edelleenkin ainoa vaihtoehto totaalikieltäytyjille ja myös rangaistuksen pituuden määräytymistapa aiotaan jättää ennalleen. Totaalikieltäytyjien vankeusrangaistus on sen mukaan edelleenkin puolet jäljellä olevasta palvelusajasta siviilipalvelusajaksi muutettuna.

Marraskuun alussa 2007 vankeustuomiota oli suorittamassa 15 aseistakieltäytyjää.

– Lisätietoja Aseistakieltäytyjäliitosta 09-140427, 040-8362786