1. Militarismin muurit murtuvat

9.2.1997

Lehdistötiedote 9.2.1997
Totaalimanifesti 9.2.1997
Julkilausuma 10.2.1997
Lehdistötiedote 10.2.1997
Artikkelit:
Militarismin muurit murtuvat Sivari & Totaali 1/97

KANSALAISTOTTELEMATTOMUUSTEMPAUS TOTAALIKIELTÄYTYJÄN PUOLESTA

Lehdistötiedote 9.2.1997

Muurinmurtajat-ryhmä järjestää maanantaina 10.2 klo 14.00 Helsingin keskustassa näyttävän kansalaistottelemattomuustempauksen. Tapahtumaan osallistuu myös tammikuun 14. päiväksi varusmiespalvelukseen määrätty, tällä hetkellä sotilaskarkurina oleva 19-vuotias totaalikieltäytyjä Ville Idström.

Ennen tapahtumaa järjestetään lehdistötilaisuus Helsingin rautatieaseman pääovella (Kaivokadulle päin) klo 13.15. Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatella karkuritotaalia.

Muurinmurtajat ovat kansalaistottelemattomuuden keinoin militarismia vastaan taisteleva vapaamuotoinen kansalaisryhmä.

TOTAALIMANIFESTI

Helsinki 9.2.1997

Minä allekirjoittanut kieltäydyn suorittamasta asevelvollisuutta missään muodossa syistä, joista seuraavassa esittelen muutamia. Tästä syystä minusta tulee Suomen valtion poliittinen vanki. Vaikka tästä syystä tuomitseminen ei moraalitajuni mukaista olekkaan, pidän tuomituksi tulemista asevelvollisuuden suorittamista parempana ja rakentavampana vaihtoehtona. Tässä pelissä nykyisillä säännöillä on vain häviäjä.

Aseisiin perustuva “turvallisuus” ei ole vastaus tärkeimpiin tällä hetkellä ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia - ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia, eikä niitä siten voida ratkaista toimimalla itsekkään kansalaisvaltiomallin puitteissa, eikä sen puolesta. Päin vastoin, juuri se on yksi ongelmien keskeisiä syitä ja tilanteen pahentajia. Tänä päivänä suuri osa aseellisista konflikteista käydään muutamien valtioiden tai suuryritysten taloudellisen voitontavoittelun, ei edes ylevien kansallisten tai moraalisten periaatteiden johdosta - korkeintaan niiden varjolla.

Jotkut totaalit ovat pasifisteja, pitävät kaikkea väkivaltaa itsessään vääränä. Jotkut meistä hyväksyvät väkivallan joissakin tilanteissa, mutta eivät arvoja joiden puolesta valtioiden sotakoneistot toimivat. Joidenkin mielestä jo valtiot itsessään toimivat ongelmien synnyttäjinä eivätkä he siten halua osallistumalla vahvistaa sen keskeistä hallintakoneistoa.

Jotkut meistä protestoivat siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtia vastaan, jotkut eivät pidä siviilipalvelusta todellisena nykyisessä tilanteessa rakentavana vaihtoehtona vaan kompromissina, joka vahvistaa yhteiskunnassa esiintyvää rakenteellista väkivaltaa. Ehkäpä miesten ja naisten tasa-arvon olisi aika toteutua asevelvolisuusasiassakin.

Kukin meistä kertoo omat perustelunsa henkilökohtaisessa kieltäytymisilmoituksessaan. Joukkoomme mahtuu siis koko kirjo erilaisia syitä, kirjo erilaisia ihmisiä, mutta muutamat tärkeät kysymykset yhdistävät meitä. Välittömiä tavoitteitamme ovat pakollisen asevelvollisuuden lakkauttaminen sekä valtion “puolustukseen” käytettävien määrärahojen kääntäminen laskuun, pitkällä tähtäimellä tietenkin koko armeijan lakkauttaminen.

Meitä yhdistää usko siihen, että muutos on paitsi tarpeellinen myös mahdollinen, usko siihen että jokainen yksilö vaikuttaa valinnoillaan siihen, millainen yhteiskunnasta muodostuu ja ennen kaikkea usko siihen, että vain elämällä omantuntonsa mukaista elämää voi olla todella vapaa.

Näistä syistä Suomen valtio tuomitsee meidät, toisinajattelijansa, kuten mm. Turkki ja Kiina omista syistään omansa. Kuten sanottu, tässä pelissä nykyisillä säännöillä kaikki häviävät. On tietenkin tuomion täytäntöönpanosta koituva taloudellinen tappio, joka ei tosin ole mitenkään verrattavissa nykyisenkokoisen reservin ylläpitoon kuluviin rahoihin. Suurin ja häpeällisin on moraalinen tappio, eikä vain muutamien vankilaan tuomitsemisesta, vaan kymmenien tuhansien vuosittaisesta asevelvollisuuden suorittamiseen pakottamisesta, siihen pienestä pitäen kasvattamisesta, koituva moraalinen ja henkinen tappio.

Kun katsoo sodan ytimeen, kaikkeen mikä siihen liittyy, voi vain kysyä onko tuo kaikki sen arvoista...

Minä olen ratkaisuni tehnyt.

Ville Idström

MILITARISMIN MUURIT MURTUVAT

19-vuotias helsinkiläinen totaalikieltäytyjä Ville Idström määrättiin astumaan varusmiespalvelukseen Mikkelin prikaatiin 14. tammikuuta. Hän ei ole kuitenkaan mennyt antimilitaristisen vakaumuksensa johdosta. Tämän seurauksena hänet tullaan tuomitsemaan 197 vuorokauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tällä hetkellä Suomen vankiloissa suorittaa vankeusrangaistustaan ainakin neljä totaalikieltäytyjää.

Vuonna 1997 Suomen valtio käyttää asevarusteluun 9.600.000.000 markkaa. Me emme kuitenkaan usko aseisiin perustuvaan turvallisuuteen. On väärä lähtökohta, että eri valtioiden ja niissä asuvien ihmisten intressit ovat vastakkaiset. Toisten ihmisten tappaminen tai siihen valmistautuminen ei luo suojaa todellisia uhkia, esimerkiksi ympäristöongelmia tai köyhyyttä vastaan. Pikemminkin sota ja asevarustelu pahentavat näitä todellisia ongelmia tuhlaamalla niiden ratkaisemiseksi kipeästi tarvittavia taloudellisia ja inhimillisiä voimavaroja. Ihmiskunta voi ratkaista koko olemassaoloaan ja kotiplaneettaansa uhkaava vaarat toimimalla yhdessä.

Symbolisen "militarismin muurit murtuvat" -tempauksemme tarkoitus on ilmaista vastalauseemme asevarustelulle, mielipiteisiin perustuville vankeusrangaistuksille ja niiden syylle, militaristiselle ajattelulle.

Muurinmurtajat-ryhmä

MUURINMURTAJAT RYHMÄ VASAROI PUOLUSTUSMINISTERIÖN SEINÄÄ

Lehdistötiedote 10.2.1997

Viiden nuoren antimilitaristin muodostama muurimurtajat-ryhmä vasaroi tänään maanantaina klo 14.00 puolustusministeriön seinää. Kymmenisen minuuttia kestäneen tempauksen tarkoituksena oli osoittaa symbolinen vastalause totaalikieltäytyjien kohtelua ja suomalaista asevarustelua vastaan.

Alla muurinmurtajien julkilausuma

19-vuotias helsinkiläinen totaalikieltäytyjä Ville Idström määrättiin astumaan varusmiespalvelukseen Mikkelin prikaatiin 14. tammikuuta. Hän ei ole kuitenkaan mennyt antimilitaristisen vakaumuksensa johdosta. Tämän seurauksena hänet tullaan tuomitsemaan 197 vuorokauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tällä hetkellä Suomen vankiloissa suorittaa vankeusrangaistustaan ainakin neljä totaalikieltäytyjää.

Vuonna 1997 Suomen valtio käyttää asevarusteluun 9 600 000 000 markkaa. Me emme kuitenkaan usko aseisiin perustuvaan turvallisuuteen. On väärä lähtökohta, että eri valtioiden ja niissä asuvien ihmisten intressit ovat vastakkaiset. Toisten ihmisten tappaminen tai siihen valmistautuminen ei luo suojaa todellisia uhkia, esimerkiksi ympäristöongelmia tai köyhyyttä vastaan. Pikemminkin sota ja asevarustelu pahentavat näitä todellisia ongelmia tuhlaamalla niiden ratkaisemiseksi kipeästi tarvittavia taloudellisia ja inhimillisiä voimavaroja. Ihmiskunta voi ratkaista koko olemassaoloaan ja kotiplaneettaansa uhkaava vaarat toimimalla yhdessä.

Symbolisen "militarismin muurit murtuvat" -tempauksemme tarkoitus on ilmaista vastalauseemme asevarustelulle, mielipiteisiin perustuville vankeusrangaistuksille ja niiden syylle, militaristiselle ajattelulle.

Muurinmurtajat-ryhmä

MILITARISMIN MUURIT MURTUVAT

Uusi spontaani, vapaamuotoinen ja humoristishenkinen antimilitaristinen kansalaistottelemattomuusryhmä Muurinmurtajat aloitti toimintansa symbolisella Militarismin muurit murtuvat-performanssilla Helsingissä 10. helmikuuta.

Aktion tarkoitus oli osoittaa solidaarisuutta sotilaskarkuri/totaalikieltäytyjä Ville Idströmille sekä esittää vastalause suomalaiselle asevarustelulle ylipäätäänkin. “Vuonna 1997 Suomen valtio käyttää asevarusteluun 9.600.000.000 markkaa samaan aikaan kuin sosiaaliturvaa leikataan. Emme usko aseisiin perustuvaan turvallisuuteen. Toisten ihmisten tappaminen tai siihen valmistautuminen ei luo suojaa todellisia uhkia, esim. ympäristöongelmia tai köyhyyttä vastaan. Teollamme haluamme viestittää sitä, että ihmiskunta voi ratkaista koko olemassaoloaan uhkaavat vaarat vain toimimalla yhdessä, ei rakentamalla muureja toisia vastaan”, Muurinmurtajat totesivat. Iskun käsikirjoitus toteutui täydellisesti. Samaan aikaan kun rautatieasemalla kokoontunut 50-päinen mielenosoittajajoukko asteli minuutintarkkuudella asemiinsa pääesikunnan eteen, syöksähtivät sinne salaisesta kohtauspaikastaan myös viisi vanginvaatteisiin ja antimilitaristihaalareihin sonnustautunutta nuorta alkaen takoa vasaroilla ja lekalla militarismin muuria, pääesikunnan uuden rakennuksen kiviseinää vartioiden katsellessa neuvottomina vieressä. Kymmenen minuuttia kestäneen demon jälkeen viisikko sai ilmaisen kyydin poliisiasemalle. Sotilaskarkuri Idströmiä ei viety palveluspaikakseen määrättyyn Savon prikaatiin tempauksen jälkeen. Sen sijaan hän jättäytyi vapaaehtoisesti kiinni pääsiäisen tienoilla. Oikeudenkäynti muurinmurtajia vastaan toteutuu Helsingin käräjäikeudessa vappuaattona.

Sivari & Totaali 1/97