Kieltäytymisilmoitus

Kieltäytyminen siviilipalveluksesta ja militaristisesta toiminnasta

Minä, N. N., kieltäydyn tällä ilmoituksella jatkamasta siviilipalvelusta sekä asevelvollisuuslain mukaista palvelusta. Kieltäydyn siviilipalveluksen suorittamisesta sekä militaristisesta toiminnasta kaikissa sen ilmenemismuodoissa rauhan- sekä sodanaikana. Siviilipalvelus on Suomen Puolustusvoimien lisäke, joka on tukemassa militaristista toimintaa, eikä millään tavalla rakenna rauhaa. En voi hyväksyä psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa tai sortoa, epätasa-arvon vaalimista, sananvapauden rajoittamista, jota militaristinen toiminta tuottaa sekä pitää yllä.

En hyväksy sitä, miten Suomen Puolustusvoimissa häikäilemättä tallotaan pohjaan ihmisten perusoikeuksia. Jokaisella on oikeus saada se kohtelu, mikä on kirjoitettu perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Puolustusvoimissa ei ihmisarvoa tunneta vaan sitä pyritään loukkaamaan mahdollisimman perusteellisesti. Jokaisen yksityisyyteen halutaan tarpeettomasti puuttua keinolla millä hyvänsä. Minkäänlaista yksityisyyttä ei kunnioiteta ja se halutaan eliminoida täysin keinolla, millä hyvänsä. Yksityisyyttä rajoitetaan jo esimerkiksi tuoksujen ja kasvojen ulkonäön osalta.

En halua olla millään tavoin tukemassa väkivaltakoneistoa, sillä se ei ole rakentamassa meille oikeudenmukaista ja onnellista tulevaisuutta. Militaristinen toiminta vain kylvää ja ruokkii vihaa sekä katkeruutta. Meidän pitäisi kuluttaa kaikki voimamme kestävän tulevaisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi meidän tulisi pitää hyvä huoli siitä, ettemme rikkoisi ihmisoikeussopimuksia millään tasolla.

Harva Suomessa ikävä kyllä ymmärtää sen, ettei väkivallan ja vihan tukeminen ole minkäänlainen avain onneen. Koska kulttuurimme on perin pohjin militaristinen, totaalikieltäytyjät, rauhankyyhkyt, laitetaan tasa-arvovankilaan. Eikä sortaminen tai toiselta nimeltään tasa-arvon toteuttaminen jää ainoastaan vankila tasolle vaan heitä myös sorretaan yhteiskunnassa monella muullakin tavalla. He eivät enää ole edes kunnon kansalaisia tasa-arvovankilasta päästessään vaan rikollisia, koska suojelupoliisikin laittaa vaarallisuusmerkinnän rekistereihinsä. Mutta mieluummin olen tuo vaaralliseksi luokiteltu kansalainen suojelupoliisien arkistoissa kuin kiellän perustuslakien ja ihmisoikeussopimusten olemassaolon.

Suomen itsenäisyyspäivänä,

N. N.

Oheisen kieltäytymisilmoituksen kirjoittanut kainuulainen opiskelija suoritti naisten vapaaehtoista asepalvelusta 11 kuukauden ajan vuonna 2008. Ennen kieltäytymistään hän oli sotilasarvoltaan alikersantti. Hän lähetti kieltäytymisilmoituksensa siviilipalvelusviranomaisille 6.12.2009. Hänestä on tulossa ensimmäinen suomalainen nainen, jota vastaan nostetaan syyte totaalikieltäytymisestä.